Global House Holistic                      

 

I pagt med naturen                                                 

 

Beskrivelse og formål                                                           

 

 

Global House Holistic er et globalt hus på nettet, hvor gamle og nye traditioner samt traditionel og ny viden kan mødes på tværs af kulturelle og filosofiske teorier og sundhed og holistik.

 

En livsfilosofi kan man ikke bare opfinde – den skal findes og ses. Vi kan ikke ved at tage verdens samlede filosofier, religioner og videnskabelige teorier danne en ny livsfilosofi.

Den eksisterer og former sig ved hjælp af fortid, nutid og fremtid.

 

Du vil derfor ikke kunne finde svar på ”det ultimative” og ”det rigtige” – men opleve og lære om verden set ud fra vore naturlige sanser og det brugte sprog.

 

Dette "Globale Hus"  skal ses ud fra et etisk synspunkt og udspringe af formålet med ikke at ødelægge det miljø vi befinder os i – men at fremme det  - så vi alle kan leve i både det sociale og naturmæssige miljø.

 

Ved at vise respekt overfor alt levende og dets miljø kan vi samtidig opretholde et etisk forhold til livet. Dette etiske forhold til livets eksistens har rent historisk set været en interesse som både ældre og nyere tid til tider har behandlet med respekt og ved andre tilfælde har prøvet at destruere.

 

Derfor er det min mening med denne hjemmeside at dele denne lærdom sammen med jer for at blive ved med at se livet i stedet for at søge efter det.

 

Under kontakt kan du komme med kommentarer, oplysninger, forespørgsler m.v. – alt dette til berigelse og hyldest til livet. Det er dog vigtigt for mig, at indlæg, artikler el.lign., som er af usaglig karakter ikke modtages eller slettes. Hvilket også vil sige, at f.eks. indslag fra sekter og/eller fanatiske bevægelser ikke ønskes ifald de ikke har historisk eller mytologisk betydning.

 

Hvad Global House Holistic vil:

  • Betragte legeme, sind og sjæl som uadskilleligt for det enkelte individ
  • At se de humanistiske problematikker på en global måde for at opnå en bedre sundhedstilstand
  • Benytte historie, kultur og filosofi som redskaber til en socio-økologisk tankegang
  • At belyse arketypiske teorier i forbindelse med traditionel og nutidig viden
  • Belyse brugen af traditionel medicin set i et historisk perspektiv

 

 

Formål:

  • Udbrede kendskab til tro, mytologi, filosofi og holistiske teorier
  • Give indsigt i naturens kraft og lære at leve med naturen og ikke ved siden af naturen
  • Oplyse om historisk og kulturel viden via artikler og debatforum
  • Vejlede i sundhed, udvikling og menneskelig potentiale i en bæredygtig global retning
  • Introducere natur-retræter af kortere varighed ved hjælp af Quests

 

 

Indholdet på siderne er meget bredt, men alligevel målrettet til verdens eksistens, global tankegang og filosofiske tanker om bl.a. Mytologi og Kosmos.

Besøg også sansebillederne som er en samling af dejlige billeder som venner og bekendte har bidraget til.

 

  

Global House Holistic

 

I pagt med naturen

 

Kontakt

 

 

Du kan kontakte mig på e-mail

 

  

 

Global House Holistic og mig:

 

 

 

Kulturformidler, Underviser  og foredragsholder i Interkulturel kommunikation og sundhed.

 

Studier og erfaring med kulturelt betinget opfattelse af sundhed og sygdom

 

Professional Diploma in Flower Remedies, Complementary Therapies and Holistic Health, Oxford College

 

European School of Alcohology and ecological psychiatry, Italy Hudolin´s Method

Sensibilitetsuddannelse med økologisk tilgang til alkoholrelaterede og andre misbrugsproblemer

 

Member of  PCDN:  Peace and Collaborative Development Network

Membre de AISL: Association Internationale de l'oeuvre du docteur Albert Schweitzer de Lambaréné

Member of MRT: Gruppeleder for Joseph Campbell Mythological Round Table Danmark

 

 

Det har taget mig mange år at oparbejde den erfaring og de kundskaber, som jeg mener at jeg kan byde på. Min store interesse for at lære af andre mennesker og samfund startede allerede i teenage alderen. Jeg har erfaret at vi alle er mennesker i en holistisk verden og derfor en del af naturen som vi uundgåeligt både kan få og give energi af og til.

Jeg har derfor gennem flere års studier lært om holistisk levevis, som indebærer Healing i ordets korrekte forstand "at være hel".

Man kan sige at det er den oprindelige og traditionelle måde som vore forfædre så mennesket på, at på trods af fysiske sygdomme eller handicaps kan et menneske sagtens være helt (Healed). Holistik er derved at leve i pagt med naturen og lytte til sin krops signaler

Det gælder om at se sig selv som det hele menneske man selv ønsker at være - og ikke som andre ser det.

Holistik indebærer samarbejdet med resten af naturen, som vi ofte glemmer at vi er en del af og vi bør derfor også have respekt for den når vi gør brug af dens ressourcer.

At leve i og med naturen er også at leve i vor egen menneskeheds natur med hver kulturs historier, mytologi og religion. Derfor er det også en vigtig del at have med sig i bagagen når vi mødes og får mulighed for at få ny indsigt i multi-kulturelle forhold og kunne respektere det vi ikke forstår, selvom vi ikke altid er enige.

 

 

Enhver sandhed passerer gennem tre stadier, før den erkendes:

Først latterliggøres den, så modarbejdes den voldsomt, dernæst anses den for indlysende.
- Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof -

 

 

Til alle mentorer og vise mennesker: Tak for al lærdom som I har videregivet til mig på mine rejser og studier verden rundt!

 

 

Silvana Pellegrini Adam

Global House Holistic

2008

 

 

 

Sindet er alt. Vi bliver, hvad vi tænker.
- Gautama Buddha, praktisk filosof -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Site Search:

search tipssitemap