Bookmark and Share  

 

          

 

Global House Holistic

I pagt med naturen In harmony with nature

Vejledning i personlig udvikling af det menneskelige potentiale Guidance to personal development and human potential

Formidling af sociokulturelt globalt velvære og bæredygtig sundhed Dissemination of socio-cultural well-being and sustainable health

Holistik i fortid og nutid med tanke på fremtiden Holistic issues in past and present with the future in mind

 

 

                                                                                 

 

Global House Holistic is a website (in Danish), where people can read about old and new traditions, health and holistic thoughts as well as new knowledge, new creation of myths and cultural and philosophical theories ... and not least to demystify our own social myths to better understand our own thoughts and other culture's creation of social and religious myths. Insight and knowledge are both tools for better dialogue and inter-cultural communication and understanding with the rest of the world.

"Each man’s life is a labyrinth at the centre of which lies his own death, and even after death it may be that he passes through a final maze before it is all ended for him. Within the great maze of a man’s life are many smaller ones, each seemingly complete in itself, and in passing through each one he dies in part, for in each he leaves behind him a part of his life and it lies dead behind him. It is a paradox of the labyrinth that the centre appears to be the way to freedom. To enter the labyrinth that is life, is to enter a world of meander, twists, and turns, of coming back to oneself, and of a circuitous route to a goal. This provides life with a torque, a tension, so that we come not to fall asleep to the deeper levels, not to slip into inertia, obsessed with surface trivia, but to be constantly alive to dancing our Dream awake – to becoming what we can be, and who we are – awakening to self. When we fall asleep to the very labyrinth we are constructing, as the making of our own lives, then we are deep in inertia and will be gobbled up or frightened to death by the bull-roaring Minotaur that lurks at the heart of the labyrinth. To dance your Dream awake is to grab this bull-man by the horns. … there are as many ways to dance the Dream awake as there are people on the Earth, each with a personal Minotaur living within the fabric of life as it is constructed,and unfolded"

(Michael Ayrton, "The Maze Maker"(1967)

 
 
 

 

"Hvert menneskes liv er en labyrint i centrum af egen død, og selv efter døden kan det være, at mennesket passerer gennem en endegyldig labyrint, før det hele ender. Indeni den store labyrint af et menneskes liv er mange mindre labyrinter, hver af dem tilsyneladende komplette i sig selv, og tilbagelæggende hver enkelt  - dør en del af ham selv, for ved hver labyrint han gennemgår - efterlader han også en del af sit liv, og efterlader det endeligt bag sig. Det er labyrintens paradoks, at centrum synes at bane vejen til frihed. At gå ind i labyrinten, som er livet, er at gå ind i en verden som snor, vrider og vender sig for at komme tilbage til selvet via mange omveje for at nå målet. Dette tilfører livet momenter af styrke og spænding, så vi ikke risikere at falde i søvn under de dybere stadier af vores eksistens - ikke kommer til at glide ind i inerti og besættes af overfladisk monotoni, men at holde os konstant i live for at kunne danse vore drømme i vågen tilstand - for at blive hvad vi kan – og hvem vi er - opvågnen til selvet. Når vi falder i søvn til labyrinten, som vi er ved at konstruere, mens vi er i gang med opbygningen af vores eget liv, så er vi dybt inde i inertiens fænomen og vil blive viklet ind i den, eller blive bange for at blive dræbt af den brølende tyre-Minotaur, som lurer i labyrintens hjerte. At danse din vågne drøm er at tage denne ”tyre mand” ved hornene. ...

der er så mange måder at danse sin drøm i vågen tilstand, som der er mennesker på jorden, hver med en personlig Minotaurus som bor indeni det enkelte liv og sammensætning som gennem tiden bliver konstrueret, oprullet og åbenbaret"

(frit oversat efter Michael Ayrton, "The Maze Maker"(1967)

 

 

Gå videre gennem menuen øverst på siden eller søg på hele sitet og oplev Global House Holistic´s verden. 

Proceed through the menu at the top of the page or search the whole site and experience the Global House Holistic's world.

 

    
 

 

 

http://freewebsubmission.com/Website counter             
 
Site Search:

search tipssitemap